Przekaż 1% podatku

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
 
1% DLA MIKROPSÓW
KRS 0000442940
Przekaż 1% naszej organizacji
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z
IWOP